જાહેરનોટીસ.કોમ એટલે શું?

Property

જમીન/મિલકત ના કામકાજ સાથે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે જોડાયેલ દરેક માટે જાહેરનોટીસ.કોમ એક વન-સ્ટોપ-સોલ્યૂશન છે! અહીંયા મળતી સેવાઓ દ્વારા રિયલ એસ્ટેટ ને લગતા દરેક કાર્યો ને પાર પડવું એકદમ સરળ બની રહે છે. અમારી સેવાઓ ના માધ્યમથી બિલ્ડર્સ, બ્રોકર્સ, પ્રોપર્ટી ઑનર્સ, લૉયર્સ, અને ઇન્વેસ્ટર્સ ની ત્રણ મહતવ ની ચિંતા નું નિરાકરણ મળી રહે છે!

  • 1) પ્રોપર્ટી પ્રોટેકશન
  • 2) એરિયા એલર્ટ
  • 3) જમીન/મિલકત ના વ્યવહારો કરવામાં સરળતા

વધુ જાણવા માટે ફ્રી રજીસ્ટર થાઓ અને અમારી સેવાઓનો અનુભવ કરો ...

સેવાઓ

Property Protection

Property Protection

મેળવો તમારી જમીન/મિલકત પર કરવામાં આવતા ખોટા સોદાઓની તાત્કાલિક એલર્ટ SMS, E-mail અને વ્યકતિગત ફોન કોલ દ્વારા તેજ દિવસે અને તમારી લાખોની જમીન/મિલકત ને સુરક્ષિત કરો!

Title Search

Title Search

કોઈપણ જમીન/મિલકત પર અગાઉ પ્રસિદ્ધ થયેલ જાહેરનોટીસો ની માહિતી મેળવો તેનો સુરક્ષિત સોદો કરવા માટે અને તેના પર કોઈ ગેરકાયદેસર કબ્જો છે કે નહિ તેની ખાત્રી કરો!

Land Record

Land Records

હવે સરળતા થી અરજી કરીને તમારી જમીન/મિલકત ના સરકાર માન્ય ડોક્યુમેન્ટ્સ મેળવો ઘરેબેઠા એકદમ નજીવી કિંમતે, કોઈપણ સરકારી કચેરીની મુલાકાત લીધા વગર!

Area Aleart

Area Alert

તમારા પસંદગીના ગામ/એરિયા માં થતા સોદાઓની રોજે-રોજ એલર્ટ મેળવો અને લેટેસ્ટ માર્કેટ ટ્રેન્ડ થી માહિતગાર રહીને ફાયદાકારક રોકાણ કરો!

તમારી જમીન/મિલકત ને ખોટા સોદાઓ સામે સુરક્ષિત કરો!

તમારી જમીન/મિલકત ને જાહેરનોટીસ.કોમ પર રજીસ્ટર કરો અને તેના પર થતા ખોટા સોદાઓની એલર્ટ SMS, e-mail અને Call દ્વારા તેજ દિવસે મેળવી તમારી લાખોની જમીન/મિલકત ને સુરક્ષિત કરો!

To Top