બેન્કોનું NPA નું સ્તર ૧૧.૫૦ ટકાની ટોચે પહોંચશે

03.04.2018 gs o-1

બેંક કૌભાંડોએ ભારત ભ્રષ્ટાચાર તથા કાલા નાણાંની ગંગોત્રી હોવાની છાપને ઘેરી કરી

02.04.2018 gs o-1

રાજકોટ જમીન કૌભાંડમાં ડેપ્યુટી કૅલૅક્ટર ધાકરેને નોટિસ ફટકારાઇ

29.03.2018 sd f-1

સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ગણવામાં અને નોંધણી ફીની ગણતરીમાં ૯૯.૯૮ કરોડ ઓછા બતાવ્યા!

29.03.2018 gs o-1