હિન્દૂ કુટુંબના સૌથી વયસ્ક સભ્ય માટે સંયુક્ત કુટુંબની મિલ્કતનો નિકાલ કરવા માટે કર્ટની પરવાનગી જરૂરી નથી

sd 19.9.18_rap1

બુલેટ ટ્રેન: જમીન સંપાદન સામે એક હાજર ખેડુતોની એફિડેવિટ: સરકારની પોળ ખુલી

sd 19.9.18_rap

૧૦૦૦ ખેડૂતોએ હાઇકોર્ટમાં કહ્યું બુલેટ ટ્રેન માટે અમારે જમીન અપાવી નથી

ng 19.9.18_rap

જમીનમાં તેજી: થલતેજ નજીક રૂ ૧૬૦ કરોડમાં જમીનનો સોદો

ng 19.9.18_aud