એરિયા એલર્ટ જાહેરનોટીસ.કોમ દ્વારા!

ફાયદાકારક જાણકારી એટલે નફો...

Area Alert Images

દરેક વ્યક્તિગત જમીન/મિલકત ધરાવનાર, બ્રોકર કે બિલ્ડર માટે તેમના મનગમતા ગામ/એરિયા માં થતા જમીન/મિલકત ના લે-વેચ ના સોદાની સચોટ માહિતી મેળવવી તે એક જૂની અને જટિલ સમસ્યા છે. જો તમે એક બ્રોકર કે બિલ્ડર છો તો ગામ/એરિયા ની એલર્ટ તમારા માટે એક ખુબજ ઉપયોગી સેવા છે, જેનાથી તમે તે ગામ/એરિયા માં થતા "વાસ્તવિક" સોદાની જાણકારી મેળવી એક લાભદાયક રોકાણ નો નિર્ણય કરી શકો.

સરકારી ટાઉન પ્લાંનિંગ (ટી.પી.) એલર્ટ (Government T.P. Alert) : તમારા પસંદગીના ગામ/એરિયામાં સરકાર દ્વારા અમલમાં મુકવામાં આવેલ નગર રચના યોજના (ટી.પી.) દીઠ એલર્ટ મેળવો!

હરાજીની એલર્ટ (Auction Alert) : તમારી પસંદગીના ગામ/એરિયામાં જમીન/મિલકતની હરાજીની એલર્ટ મેળવો, બજાર કિંમત કરતા સસ્તા ભાવે સોદો કરો અને ચોક્કસ સમય પર ફાયદાકારક રોકાણ કરવાનો સચોટ નિર્ણય લો!

હવે મેળવો!

  1. ભૂતકાળ માં તે ગામ/એરિયા માં થયેલ દરેક સોદાની માહિતી
  2. દરેક સોદા અથવા ઈચ્છીત સોદાની તાત્કાલિક એલર્ટ
  3. કોઈપણ વાંધા નોટિસ, જૂની કોર્ટ નોટિસ અથવા હરાજી ની નોટિસો મેળવો
  4. જમીન/મિલકત ની વિગતો સાથે વેચવા જઈ રહેલ માલિકો ના નામ ની માહિતી

ઉપર જણાવેલ વિગતો ની સાથે-સાથે બીજી ઘણીબધી તમને ઉપયોગી એવી માહિતી મેળવી તમે એક લાભદાયક સોદા નો નિર્ણય લઇ શકશો. દરેક વ્યકતિગત જમીન/મકાન માલિક માટે પણ આ સેવા તેમના ગામ/એરિયા માં થતા સોદા નો અંદાજ મેળવવામાં એક અત્યંત ઉપયોગી સેવા છે.

'Area Alert' સેવા એટલે દરેક વ્યક્તિ માટે ફાયદાકારક સેવા!

મેળવો દરેક સોદાની એલર્ટ, રિયલ એસ્ટેટ ના લેટેસ્ટ ટ્રેન્ડ થી માહિતગાર રહો, તમારા મનગમતા ગામ/એરિયા નો તમારો વ્યક્તિગત ડેટાબેઝ બનાવી તેમાં ચાલતી ગતિવિધિઓ થી વાકેફ રહો....! અને આ બધુજ ફક્ત એકજ ક્લિક થી મેળવો!

બ્લોગ

સેવાઓ

Property Protection Images

પ્રોપર્ટી Protection

મેળવો તમારી જમીન/મિલકત પર કરવામાં આવતા ખોટા સોદાઓની તાત્કાલિક એલર્ટ SMS, E-mail અને વ્યકતિગત ફોન કોલ દ્વારા તેજ દિવસે અને તમારી લાખોની જમીન/મિલકત ને સુરક્ષિત કરો!

Title Search Images

ટાઈટલ Search

કોઈપણ જમીન/મિલકત પર અગાઉ પ્રસિદ્ધ થયેલ જાહેરનોટીસો ની માહિતી મેળવો તેનો સુરક્ષિત સોદો કરવા માટે અને તેના પર કોઈ ગેરકાયદેસર કબ્જો છે કે નહિ તેની ખાત્રી કરો!

Area Alert Images

Land રેકોર્ડસ

હવે સરળતા થી અરજી કરીને તમારી જમીન/મિલકત ના સરકાર માન્ય ડોક્યુમેન્ટ્સ મેળવો ઘરેબેઠા એકદમ નજીવી કિંમતે, કોઈપણ સરકારી કચેરીની મુલાકાત લીધા વગર!

Jantri Rates Images

જંત્રી Rates

મેળવો લેટેસ્ટ અને સરકાર પ્રમાણિત જંત્રી દર કોઈપણ પ્રકાર ની જમીન/મિલકત માટે તેની ચોક્કસ સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી સાથે માત્ર એક જ ક્લિક પર!

To Top