સરકાર પ્રમાણિત જમીન અને મિલકત ના રેકોર્ડ્સ મેળવો જાહેરનોટીસ.કોમ દ્વારા!

હવે તમારી જમીન/મિલકતની અજાણી હકીકતોની જાણકારી મેળવો!

Land Record images

જો તમે કોઈ ઘર, બંગલો, મકાન, ઓફિસ ખરીદી રહ્યા છો અથવા તો તમારી માલિકીની જમીન/મિલકત ના ટાઇટલ બીજાના નામે તબદીલ કરી રહ્યા છો - તો તમારી પાસે સરકાર પ્રમાણિત અદ્યતન Records of right હોવા ખુબજ અનિવાર્ય છે.

હવે તમે તમારી જમીન/મિલકતના વિવિધ પ્રકારના સરકાર પ્રમાણિત ડોક્યુમેન્ટ્સ જેવા કે ૭/૧૨ ના ઉતારા, ૮-અ ની નકલ, ફોર્મ નં ૬, રજીસ્ટર્ડ સર્ચ ૧૯૫૧/૫૨ થી અત્યાર સુધીની વિગેરે મેળવવાની અરજી જાહેરનોટીસ.કોમ પર કરીને ઘરેબેઠા મેળવી શકો છો કોઈપણ સરકારી કચેરીની મુલાકાત લીધા વગર!

જમીન/મિલકત ના સરકાર પ્રમાણિત રેવન્યુ રેકોર્ડ્સ તમને શું આપશે?

તમારી/કોઈપણ જમીન/મિલકત ને લગતી બધીજ માહિતી જેવી કે :

  1. અદ્યતન/વર્તમાન માલિકી ની વિગતો, નામ સાથે
  2. જમીન/મિલકત નો પ્રકાર, ક્ષેત્રફળ, કોની માલિકની છે અને તમારા સર્વે નંબર નો નકશો
  3. સરકારી કચેરી માં રજીસ્ટર્ડ થયેલા સોદાઓની વિગતો જેવીકે દસ્તાવેજ, બાનાખત, કુલમુખત્યાર ની વિગતો, લોન/બોજા ની વિગતો વિગેરે
  4. ટાઇટલ વિગતોમાં ફેરફાર અને ધિરાણ ની જાણકારી
  5. માલિકી માં થતા/થયેલ ફેરબદલ અને બીજું ઘણું બધું...

ઘર, ઓફિસ, જમીન ધારકો, બ્રોકર્સ અને બિલ્ડર્સ માટે એક સગવડભરી સુવિધા!

આજેજ કોઈપણ સરકાર પ્રમાણિત જમીન/મિલકત નો રેકોર્ડ્સ ઓનલાઇન મંગાવો અને સમયસર તમારા ઘરે બેઠા મેળવો કોઈપણ અડચણ વગર અને કોઈપણ સરકારી કચેરીની મુલાકાત લીધા વગર!

સેવાઓ

Property Protection

પ્રોપર્ટી Protection

મેળવો તમારી જમીન/મિલકત પર કરવામાં આવતા ખોટા સોદાઓની તાત્કાલિક એલર્ટ SMS, E-mail અને વ્યકતિગત ફોન કોલ દ્વારા તેજ દિવસે અને તમારી લાખોની જમીન/મિલકત ને સુરક્ષિત કરો!

Title Search

ટાઈટલ Search

કોઈપણ જમીન/મિલકત પર અગાઉ પ્રસિદ્ધ થયેલ જાહેરનોટીસો ની માહિતી મેળવો તેનો સુરક્ષિત સોદો કરવા માટે અને તેના પર કોઈ ગેરકાયદેસર કબ્જો છે કે નહિ તેની ખાત્રી કરો!

Area Aleart

એરિયા Alert

તમારા પસંદગીના ગામ/એરિયા માં થતા સોદાઓની રોજે-રોજ એલર્ટ મેળવો અને લેટેસ્ટ માર્કેટ ટ્રેન્ડ થી માહિતગાર રહીને ફાયદાકારક રોકાણ કરો!

Jantri Rates

જંત્રી Rates

મેળવો લેટેસ્ટ અને સરકાર પ્રમાણિત જંત્રી દર કોઈપણ પ્રકાર ની જમીન/મિલકત માટે તેની ચોક્કસ સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી સાથે માત્ર એક જ ક્લિક પર!

બ્લોગ

To Top