કોઈપણ જમીન/મિલકત ના ભૂતકાળ ની વિગતો જાણવા માટેનું આવશયક સાધન એટલે ટાઇટલ સર્ચ!!!

Title Search

ટાઇટલ સર્ચ સેવાની જરૂર એવા દરેક વ્યકતિ ને લાગુ પડે છે કે જેઓ કોઈ પણ જમીન/મિલકત ખરીદવા જઈ રહ્યા હોય, જેવા કે સામાન્ય માણસ થી લઈને બિલ્ડર, બ્રોકર કે જમીન/મિલકત માં રોકાણ કરનારા લોકો. આ સેવા નો ઉપયોગ કરીને તમે કોઈપણ પ્રકારની જમીન/મિલકત જેવી કે ઘર, મકાન, ખુલ્લો પ્લોટ કે કોઈપણ પ્રકારની ધંધાકીય જગ્યા ખરીદવા નો નિર્ણય લો તેની પહેલા તે જમીન/મિલકત પર અગાઉ થયેલ દરેક પ્રકાર ના સોદાની અને તે જમીન/મિલકત સાથે સંકળાયેલ દરેક વ્યક્તિની જાણકારી મેળવી તેને ખરીદવાનો મહત્વનો નિર્ણય લઇ શકશો.

જુની ટાઇટલ નોટિસ શોધવાના ફાયદા:

  1. અદ્યતન અને ભૂતકાળ ના માલિક ના નામ સાથેની વિગતો મેળવો
  2. ઘર અથવા ધંધાકીય જગ્યા ખરીદવા જઈ રહેલ વ્યકતિઓ, બ્રોકરો, બિલ્ડરો કે જમીન/મિલકત માં લાંબાગાળા નું રોકાણ કરવા જઈ રહેલ રોકાણકારો માટે
  3. સર્વે નંબર થી જમીન નું ટાઇટલ શોધો
  4. સોસાયટી, ઓફિસ, ફેક્ટરી અથવા દુકાન ના નામ/નંબર થી મિલકત નું ટાઇટલ શોધો
  5. કોઈ પણ વ્યક્તિ કે સંસ્થા કઈ જમીન/મિલકત પર માલિકી કે હક્ક ધરાવે છે તે ચકાશો
  6. ટાઇટલ સામે કોઈ બિન નોંધાયેલ વ્યવહારો થયેલ છે કે નહીં

વકીલ, બ્રોકર, બિલ્ડર તેમજ ઘર ખરીદવા જઈ રહેલ વ્યક્તિઓ માટે એક અત્યંત આવ્યશક સેવા

તાત્કાલિક જાણો કોઈપણ જમીન/મિલકત ની ભૂતકાળ ના માલિકી તથા હક્ક દાવા ધરાવતા લોકોની વિગતો વકીલ પાસેથી વિગતવાર તપાસ કરાવ્યા પહેલા! અને જો કોઈ વાંધાજનક જાણકારી પ્રાપ્ત થાય તો તે જમીન/મિલકત ખરીદવી કે નહિ તેનો વ્યવહારિક નિર્ણય લો!

સેવાઓ

Property Protection

Property Protection

મેળવો તમારી જમીન/મિલકત પર કરવામાં આવતા ખોટા સોદાઓની તાત્કાલિક એલર્ટ SMS, E-mail અને વ્યકતિગત ફોન કોલ દ્વારા તેજ દિવસે અને તમારી લાખોની જમીન/મિલકત ને સુરક્ષિત કરો!

Title Search

Title Search

કોઈપણ જમીન/મિલકત પર અગાઉ પ્રસિદ્ધ થયેલ જાહેરનોટીસો ની માહિતી મેળવો તેનો સુરક્ષિત સોદો કરવા માટે અને તેના પર કોઈ ગેરકાયદેસર કબ્જો છે કે નહિ તેની ખાત્રી કરો!

Land Record

Land Records

હવે સરળતા થી અરજી કરીને તમારી જમીન/મિલકત ના સરકાર માન્ય ડોક્યુમેન્ટ્સ મેળવો ઘરેબેઠા એકદમ નજીવી કિંમતે, કોઈપણ સરકારી કચેરીની મુલાકાત લીધા વગર!

Area Aleart

Area Alert

તમારા પસંદગીના ગામ/એરિયા માં થતા સોદાઓની રોજે-રોજ એલર્ટ મેળવો અને લેટેસ્ટ માર્કેટ ટ્રેન્ડ થી માહિતગાર રહીને ફાયદાકારક રોકાણ કરો!

To Top