હવે મેળવો દરેક નોટિસ તમારી આંગળી ના ટેરવે!

Aajni Jahernotice Images

Public Notices is important if you are a property owner, builder, broker or a lawyer. Now get all types of Land & Property related Public Notices online on your fingertips, which are published daily in local newspaper across , and get rid of the tracking all newspapers daily!

હવે મેળવો:

  1. કોઈપણ જાહેરનોટીસ ને Save, Share કે તમારા મિત્રો થતા સગા-સંબંધીઓ ને Send કરો!
  2. જમીન/મિલકત ના સોદાઓનો તમારો પોતાનો ડેટાબેઝ બનાવો અને રિયલ એસ્ટેટ માં થતા ચડાવ-ઉતાર ની લેટેસ્ટ જાણકારી મેળવતા રહો!
  3. રોજે-રોજ થતા સોદાઓની જાણકારી મેળવી તમારા મનપસંદ ગામ/એરિયા માં તેજી-મંદી નું વિશ્લેષણ કરી ચોક્કસ સમય પર ફાયદાકારક રોકાણ કરવાનો નિર્ણય લો!
  4. જાહેરનોટીસ માટે દરરોજ અલગ-અલગ છાપામાંથી નોટિસો કાપીને સાચવવા ના ખુબજ કંટાળાજનક કાર્ય માંથી મુક્તિ મેળવો, કારણકે હવે આ બધીજ નોટિસો તમારા ફોન માં, ગમે ત્યાં અને ગમે ત્યારે જોઈ શકો છો!

કોઈપણ નોટિસ ના ચૂકશો!

હવે મેળવો દરેક છાપા માં પ્રસિદ્ધ થતી જમીન/મિલકત ના સોદાની નોટિસો, ઓનલાઇન તમારા મોબાઇલ પર!

સેવાઓ

Property Protection

Property Protection

મેળવો તમારી જમીન/મિલકત પર કરવામાં આવતા ખોટા સોદાઓની તાત્કાલિક એલર્ટ SMS, E-mail અને વ્યકતિગત ફોન કોલ દ્વારા તેજ દિવસે અને તમારી લાખોની જમીન/મિલકત ને સુરક્ષિત કરો!

Title Search

Title Search

કોઈપણ જમીન/મિલકત પર અગાઉ પ્રસિદ્ધ થયેલ જાહેરનોટીસો ની માહિતી મેળવો તેનો સુરક્ષિત સોદો કરવા માટે અને તેના પર કોઈ ગેરકાયદેસર કબ્જો છે કે નહિ તેની ખાત્રી કરો!

Land Record

Land Records

હવે સરળતા થી અરજી કરીને તમારી જમીન/મિલકત ના સરકાર માન્ય ડોક્યુમેન્ટ્સ મેળવો ઘરેબેઠા એકદમ નજીવી કિંમતે, કોઈપણ સરકારી કચેરીની મુલાકાત લીધા વગર!

Area Aleart

Area Alert

તમારા પસંદગીના ગામ/એરિયા માં થતા સોદાઓની રોજે-રોજ એલર્ટ મેળવો અને લેટેસ્ટ માર્કેટ ટ્રેન્ડ થી માહિતગાર રહીને ફાયદાકારક રોકાણ કરો!

To Top